پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام: امیر

نام خانوادگی: ضرغامی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: 66127535 - داخلی 301

پست الکترونیکی:


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0