پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
کمیته حمل و نقل ستاد اربعین مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای عملیات جابجایی زائرین اربعین حسینی (ع) در خاک ایران و عراق از سال 93 تاکنون از جمله فعالیت های مهم این اتحادیه می باشد که امکان جابجای سالانه حدود 4.5 میلیون نفر توسط اتوبوس در مسیر رفت و برگشت به مرزهای خروجی کشور و برگشت از آن امکان پذیر می شود. برای این امر قریب به 2000 دستگاه از ناوگان شهری کشور و 5000 نفر نیروی انسانی و عوامل اجرایی جهت ارائه خدمات به زائرین حسینی در هر دوره برگزاری مراسم اربعین به مدت 20 روز در مرزهای خروجی و خطوط تعریف شده بکار گرفته میشوند.
از جمله فعالیتهای ستاد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- شرکت در جلسات ستاد اربعین وکمیته حمل و نقل سوخت با حضور نمایندگان پلیس راهور ، یگان ویژه ناجا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
- انجام برنامه ریزی های لازم قبل از اعزام ناوگان شهری به سمت مرز های خروجی کشور
- بازدید میدانی از مرزهای چهارگانه خروجی کشور و همچنین خاک عراق
- بررسی امکانات و زیرساخت های مورد نیاز در شهرهای مرزی قبل از شروع ایام اربعین برای برگزاری هر چه بهتر مراسم راهپیمائی هرساله زائرین به عتبات عالیات
 اربعین 94
 اربعین95
 اربعین96
 اربعین97
 

5.3.5.0
V5.3.5.0