پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 •  اردبیل رحیم سعید پارچین
  رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری اردبیل
  شماره تماس: 33824255-6 045
  آدرس: اردبیل- دروازه آستارا-60متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال- سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری اردبیل
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    پارس آباد صیاد عباس زاده
  مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پارس آباد
  شماره تماس: 32731188 045
  آدرس: استان اردبيل – شهرستان پارس آباد – جنب شهرداري-سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پارس آباد
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0