چهارشنبه, 16 آذر 1401
  • ساعت : ۸:۲۵:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 
  • کد خبر : ۶۳۹۷
گزارش تصویری؛
جشنواره ایمنی ترافیك اتوبوسرانی تبریز/مسابقه عكاسی
موضوع : نواقصات ترافیکی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0