شنبه, 9 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۰:۷:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 
  • کد خبر : ۶۲۰۱
اجرای طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده سازمان حمل ونقل بار مسافر اسلامشهر
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار مسافر اسلامشهر اعضاء کمیته فنی استانداری از فرایند اجرای طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده سازمان حمل ونقل بار مسافر بازدید بعمل آوردند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.6.0
    V5.5.6.0