دوشنبه, 2 خرداد 1401
  • ساعت : ۱۴:۲۵:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 
  • کد خبر : ۶۶۹۹
    /  2
برگزاری جلسه با گروه خودرو سازی مایان
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی ها امروز چهارشنبه سی و یکم فروردین ماه1401 در راستای بررسی مشخصات فنی اتوبوس دیزل جلسه ای با نمایندگان گروه خودروسازی مایان و اعضای کمیته بازرگانی وزارت کشور در محل اتحادیه برگزار گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0