جمعه, 28 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۵:۳۵:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۶۳۹۴
برگزاری سی و ششمین مجمع عمومی عادی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری كشور
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های کشور؛ سی و ششمین مجمع عمومی عادی اتحادیه سازمان‌های اتوبوسرانی شهری کشور روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه سال جاری در شهر تهران برگزار گردید .

بر اساس این گزارش دکتر جمالی نژاد در مجمع عمومی اتحادیه سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور که همزمان با روز برنامه ریزی شهری برگزار شد حضور داشت  و بیان نمود: الزام شهرها به توجه بر مبانی توسعه شهری حمل و نقل محور در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گرفته و در این چارچوب یکپارچگی حمل و نقل عمومی و سامانه های حمل و نقل هوشمند، توسعه خطوط انبوه بر از جمله "بی آر تی" بر اساس کاربری زمین و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به ورود در این عرصه و  ارتباط مناسب عابران پیاده و دوچرخه سواران با ایستگاه های اتوبوس و تسهیلات حمل و نقل از جمله اهداف تعیین شده برای توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی می باشد.
 وی با بیان اینکه مناسبتهایی نظیر روز جهانی برنامه ریزی شهری، فرصتی برای بررسی برنامه ریزی شهری از منظر جهانی است: گفت: مدیریت شهری کلانشهر ها و شهرهای بزرگ و متوسط باید بطور مستمر از میزان انتقال استراتژی ها و راهبردهای موفق، تبدیل بخش های اقتصاد سنتی شهرها به بخش های متنوع تر اقتصاد پویا وخلاق، ارزیابی میزان ارائه خدمات متنوع و مطلوب به شهروندان از طریق بوجود آوردن فضاهای جدید، توجه به حمل و نقل  پاک و انسان محور و اولویت دسترسی پذیری بجای خودرو محوری آگاه شده و شوراها و شهرداریهای کشور با آسیب شناسی مستمر عملکردها و نحوه اجرای برنامه ها با توجه به انتظارات مردمی و اصناف و مشاغل، در کلیه سیاست ها و برنامه های اجرایی به صورت فراگیر به این موارد توجه نمایند.

رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه تصریح کرد: امروزه تحقق شهرهوشمند و شهرداری هوشمند در دستور کار برنامه ریزی شهری در جهان قرار دارد و در شهرهای ما هم حرکتهای جدی و زیرساختی آغاز شده که باید در حوزه حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ و کلانشهرها از جمله حوزه اتوبوسرانی شهری با سرعت بیشتری پیگیری‌و‌محقق‌شود.
جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه آقای دکتر وحیدی از ابتدای فعالیت در وزارت کشور توجه ویژه ای به مباحث حمل و نقل شهری داشته و قرارگاه بازسازی و نوسازی حمل و نقل عمومی در وزارت کشور با هدف بررسی و تهیه راهبردهایی برای رفع مشکلات پیش روی توسعه ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری تشکیل شده، گفت: از اتحادیه اتوبوسرانی انتظار می رود ضمن تشکیل کارگاه هاو کمیته های تخصصی کارشناسی، راهبردها و ایده های نوآورانه و پیشنهادهای کاربردی را برای طرح در این قرارگاه به وزارت کشور منعکس نمایند.
در مجمع عمومی اتحادیه سازمان های اتوبوسرانی ضمن بررسی مسائل و مشکلات سازمانهای اتوبوسرانی شهری کشور مقرر گردید لوایح و مصوبات موردنیاز برای سیر مراحل قانونی در دولت و مجلس به وزارت کشور منعکس شود.

‌در پایان سی و ششمین مجمع عمومی عادی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور مهندس سعید آبادی و مهندس شافعی بعنوان اعضای اصلی و  مهندس خوانساریان و مهندس ترفع بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0