دوشنبه, 6 بهمن 1399
  • ساعت : ۸:۵۲:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
  • کد خبر : ۴۸۴۴
    /  3
مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور در جریان بازدید از شرکت عقاب افشان خبر داد:
تفاهم نامه تامین ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس و‌۱۰۰۰ دستگاه مینی بوس فی مابین اتحادیه و عقاب افشان منعقد شد.
درجریان بازدید از شرکت عقاب افشان که جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و‌دهیاری های کشور و‌استاندار سمنان حضور داشتند تفاهم نامه دو هزار دستگاه اتوبوس درون شهری وهمچنین ۲هزار شاسی برای تولید اتوبوس فی ما بین این کارخانه و اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور امضا شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور دکتر مسلم خانی در جریان بازدید از کارخانه عقاب افشان گفت: در راستای دستور دولت محترم تدبیر و امید نسبت به نوسانی ناوگان اتوبوس و مینی بوس رانی شهری کشور و افزایش ظرفیت جابجایی مسافران در شهرها این اتحادیه با بهره گیری از توان تولید داخلی و کارخانه ها  و تولیدکننده اتوبوس و مینی بوس های داخلی شروع به مذاکره و‌انعقاد تفاهم نامه پرداخته است .

مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور اظهارکرد : نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور بویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ یک ضرورت محسوب می شود و ابراز امیدواری نمود که با تحقق ظرفیت های موجود در قانون بودجه و همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های ذیربط زمینه نوسازی این ناوگان با بهره گیری از توان شرکت های تولیدی داخلی فراهم شود.

مسلم خانی در ادامه خاطر نشان نمود :

درجریان بازدید از شرکت عقاب افشان که جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و‌دهیاری های کشور و‌استاندار سمنان حضور داشتند تفاهم نامه دو هزار دستگاه اتوبوس درون شهری وهمچنین ۲هزار شاسی برای تولید اتوبوس فی ما بین این کارخانه و اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور امضا شد .

وی در ادامه بیان کرد: این تفاهم نامه با توجه به برنامه های صورت گرفته این اتحادیه طی جلساتی که با وزارت کشور و سازمان شهردار یها در چارچوب ظرفیت های قانون بودجه در زمینه تامین منابع لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری امضا گردید.

مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور اظهار کرد: به موجب این تفاهم نامه دو هزار دستگاه اتوبوس بصورت کامل تولید می شود و‌این شرکت همچنین متعهد به تامین ۲ هزار دستگاه شاسی به منظور تولید اتوبوس درون شهری و واگذاری آن به سایر شرکت های تولید کننده در کشور شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.6.0
    V5.5.6.0