دوشنبه, 7 بهمن 1398
  • ساعت : ۸:۹:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ 
  • کد خبر : ۴۷۰۶
برگزاری سومین دوره آموزشی ویژه مدیران مالی سازمانهای اتوبوسرانی و سازمانهای حمل و نقل بار و مسافر در راستای ارتقای سطح آگاهی مدیران مالی سازمانها
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور، یکشنبه 3شهریور 1398 سومین جلسه آموزشی با موضوعات حقوقی و مالی و با حضور مدیران مالی سازمانهای اتوبوسرانی و سازمانهای حمل و نقل بار و مسافر در تهران و در محل اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور برگزار گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.6.0
    V5.5.6.0