Tuesday, May 11, 2021
  • time : 9:21:29
  • Date : 10/16/2019
  • news code : 4762
ناوگان اتوبوسرانی كرمانشاه آماده میزبانی از زائرین اربعین حسینی
ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه از آغاز خروج زائرین اربعین حسینی با آمادگی کامل در پایانه مرزی خسروی مستقر شده است.

سجاد سلیمانی سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهر کرمانشاه از استقرار ناوگان اتوبوسرانی از آغاز خروج زائرین اربعین حسینی با آمادگی کامل در پایانه مرزی خسروی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه،سلیمانی افزود: اتوبوسهای ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه که در مرز خسروی مستقر هستند، تاکنون بیش از 320 هزار نفر سفر زائر را از پارکینگ های منتهی به خسروی و سه راه نصرآباد به پایانه مرزی جابجا کرده اند.

وی تأکید کرد: فعالیت ناوگان اتوبوسرانی به صورت شبانه روزی تا پایان برگشت کلیه زائرین ادامه خواهد داشت.

سلیمانی با اشاره به اینکه کمبودی از نظر اتوبوس برای جابجایی زائران نداریم، گفت: زائران می توانند خودروهای خود را در پارکینگ هایی که از قبل تهیه شده، پارک نمایند تا از ایجاد ترافیک و مشکلات ترددی خودداری گردد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.6.0
    V5.5.6.0