Tuesday, May 11, 2021
  • time : 12:38:50
  • Date : 4/3/2021
  • news code : 5036
چگونه تولیدكنندگان اتوبوس با استفاده از فناوری می توانند از تصادفات رانندگی جلوگیری كنند
برخی از پیشرفت های فناوری که می تواند این خطرات را کاهش یا از بین ببرد اتوبوس مجهز بهAEB، دوربین360 درجه ،هشدار نقاط کور وهشدار خروج از خط می باشد.

تصادفات رانندگی فارغ از وسیله نقلیه ای که درگیر آن هستند میتوانند ویرانگر باشند، اما وقتی اتوبوس باعث تصادف می شود عواقب آن بیش از حد معمول چشمگیر است. نه تنها اتوبوس ها وسایل نقلیه بزرگی هستند که در صورت برخورد می توانند خسارت زیادی وارد کنند، بلکه تعداد زیادی مسافر نیز دارند که همگی میتوانند همزمان آسیب ببینند . یک حادثه شدید اتوبوس می تواند ده ها کشته داشته باشد.از آنجایی که بسیاری از تصادفات به دلیل سهل انگاری اتفاق می افتد شرکتهای اتوبوسرانی وظیفه قانونی دارند تمام اقدامات ایمنی لازم  را انجام داده و خطرات را به حداقل برسانند.در این مورد فناوری باعث نجات جان افراد می شود.

اول ببینیم که  چرا باید در فناوری سرمایه گذاری کرد؟ برخی معتقدند اگر رفتار سهل انگارانه راننده اتوبوس منجر به تصادف شود هیچ دلیلی برای پاسخگویی شرکت اتوبوسرانی وجود ندارد.با این حال همه چیز به همین سادگی نیست.رانندگان اتوبوس کارمند هستند و بر اساس معیارهای دقیق شامل مهارت و تجربه استخدام می شوند.آنها همچنین قرار است در این شرکت آموزش ببینند.بنابراین وقتی یکی از اتوبوسهای شرکت اتوبوسرانی دچار حادثه می شود شرکت اتوبوسرانی هم درگیر می شود.فناوری که قادر به کاهش سوانح رانندگی باشد می تواند شرکت را از دعاوی احتمالی نجات دهد.سواران اتوبوس، عابران پیاده و سایر افرادی که در یک حادثه اتوبوس آسیب می بینند ممکن است ادعایی علیه این شرکت ارائه دهند.آنها حق مطالبه غرامت قبض های پزشکی و سایر هزینه های مرتبط را دارند.اگر وکلای شاکی شرکت اتوبوسرانی را به دلیل سیاست های سهل انگاری مقصر بدانند شرکت مجبور به پرداخت غرامت سنگینی خواهد بود.حتی با داشتن بهترین بیمه یک دادخواست می تواند یک شرکت را به مرز ورشکستگی برساند.مواردی که می تواند باعث چنین حوادثی شود بی توجهی در نگهداری اتوبوس، رانندگی با سهل انگاری،عدم آموزش مناسب راننده و بسیاری از عوامل دیگر می باشد.

برخی از پیشرفت های فناوری که می تواند این خطرات را کاهش یا از بین ببرد شامل موارد ذیل است:

1-یک وسیله نقلیه مجهز بهAEBبرخورد قریب الوقوع را احساس می کند.اگر راننده نتواند ترمز کند AEBماشین خودبه خود شروع به ترمز می کند.چنین فناوری چند ثانیه اضافه به راننده می دهد تا در صورت مواجهه با شرایط بحرانی واکنش نشان دهد.بنابراین می تواند بروز برخورد شدید را به شدت کاهش دهد.

2-در سالهای اخیر دوربین DASH360درجه یا همان سیستم دوربین های پشتیبان محبوبیت یافته اند زیرا می توانند برای رانندگان بسیار ارزشمند باشند.بسیاری از تصادفات در سرعت پایین و هنگام پارک کردن اتفاق می افتد شرکت های اتوبوسرانی باید برای کمک به رانندگان بواسطه دید بهتر و آگاهی بیشتر از محیط اطراف خودسیستم دوربین 360 درجه را به همه اتوبوسها اضافه کنند.این سیستم معمولا دارای یک دوربین DASHو یک دوربین دنده عقب و یک LCDدر داخل اتوبوس هست. با این سنسورها رانندگان می توانند با اطمینان بیشتری دنده عقب رفته یا پارک نمایند. ضمنا این فیلم می تواند به عنوان شاهد در صورت تصادف باشد.

3- هشدار نقاط کور

نقاط کور باعث بروز حوادث زیادی می شود.بنابراین فناوری لازم برای مقابله با این آسیب پذیری برای وسایل نقلیه بزرگ مانند اتوبوس یکی از ضروریات است.سیستم هشدار نقطه کور هر زمان که خودرویی را در نقطه کور حس می کند یک اعلان شنیداری یا تصویری برای راننده ارسال می کند.سیستم های پیشرفته تر نیز هر زمان که راننده از چراغ راهنما استفاده می کند، اعلان های صفحه را ارائه می دهند اما در خط بعدی اتومبیلی وجود دارد که راننده ممکن است متوجه آن نشود.

4- هشدار خروج از خط

یکی دیگر از ویژگی های اتومبیل که می تواند تصادفات را به شدت کاهش دهد، هشدار خروج از خط است.

در این نوع فناوری خودرو از دوربین برای ردیابی خطوط در جاده استفاده می شود.اگر راننده حواسش پرت شود و اجازه دهد وسیله نقلیه از لاین خود خارج شود سیستم بلافاصله خطر را تشخیص داده و سیگنال می فرستد.این ویژگی می تواند به رانندگان مسافت طولانی کمک شایانی نماید.بسیاری از تصادفات ناشی از حواس پرتی یا خواب آلودگی راننده هست.وقتی رانندگان چندین ساعت پشت فرمان می نشینند به تدریج از میزان توجه آنها کاسته می شود سیستم LDW می تواند رانندگی طاقت فرسا در مسیرهای طولانی را بسیارایمن تر کند.سیستم پیشرفته تری حتی می تواند اتوبوس را به لاین خود هدایت کند.

تصادفات می توانندباعث ایجاد ضررهای قابل توجهی به شرکت های اتوبوسرانی شوند .از همه مهمتر بر ایمنی عمومی تاثیرگذار باشند.رانندگان اتوبوس، شرکت های اتوبوسرانی و عابران پیاده همه در خطرند.یک حادثه می تواند باعث از دست دادن جان افراد، صدمات غیر قابل جبران در زندگی ،خسارات مالی یا پرونده های قضایی شود.با این حال با اقدامات ایمنی مناسب و سرمایه گذاری هایی در حوزه تکنولوژی، شرکت های اتوبوسرانی می توانند میزان تصادفات را تا آنجا که ممکن است پایین بیاورند.

لینک خبر:

https://techbullion.com

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.6.0
    V5.5.6.0