برگزاری سی و سومین مجمع عمومی اتحادیه در اسفند ماه سال جاری در مشهد مقدس
۴۵۸۷
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 
۱۲:۲۷:۴۷
سی و سومین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور از 9تا12 اسفند ماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور ، معاون اداری مالی اتحادیه با بیان خبر فوق گفت: امسال نیز همانند دوره های گذشته، مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور با حضور مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی و سازمانهای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، در شهر مشهد مقدس از 9 لغایت 12 اسفند ماه سال جاری برگزار میگردد.


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور