مراسم هم ركابی نمادین مدیران حمل و نقل شهری كشور در پایان همایش روز ملی حمل و نقل
۳۵۴۴
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 
۸:۲۹:۴۵
به گزارش روابط عمومي اتحادیه سازمانهای اتوبوسرانی شهری کشور، جناب آقای دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در پایان مراسم روز ملی حمل و نقل به اتفاق جمعی از مدیران حمل و نقل درون شهری در حرکتی نمادین از محل وزارت کشور تا سازمان شهرداریها با دورچرخه رکاب زدند.

 
 
 
 
 
 
 بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور