ثبت نام مدیران عامل جهت حضور در همایش بزرگداشت روز ملی حمل ونقل
۳۵۳۹
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ 
۱۲:۵:۱۵
بدینوسسیله به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی و سازمانهای حمل و نقل بار و مسافر میرساند که به منظور حضور در همایش بزرگداشت روز ملی حمل و نقل که در روز دوشنبه مورخ26آذر ماه در محل سالن همایشهای وزارت کشور برگزار میگردد، باید از طریق سایت اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور  وارد قسمت " درگاه ثبت نام  در همایش ملی  روز حمل و نقل" به آدرس
http://31.184.132.102:2233/Audiences/create  ثبت نام نمایند.
 بدیهی است هرگونه حضور در مراسم  بدون ثبت اطلاعات در لینک فوق الذکر، غیر موجه بوده و بدون هماهنگیهای لازم، از  ورود به سالن محل برگزاری مراسم جلوگیری بعمل خواهد آمد.


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور