/  2
انتصاب آقای شیرزاد كوروندی به سمت معاون اداری مالی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری كشور
۳۵۳۶
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
۱۰:۳۲:۵۳
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور، طی حکمی از طرف آقای مسلم خانی مدیرعامل اتحادیه، جناب آقای شیرزاد کوروندی به سمت معاون مالی و اداری اتحادیه منصوب شدند. بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور