/  7
برگزاری جلسه بررسی و همفكری جهت انتخاب رانندگان حرفه ای برتر
۳۵۳۴
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 
۱۳:۴۸:۰
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور روز گذشته مورخ 97/09/13 جلسه ای باحضور اعضای هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، نمایندگان سازمان شهرداری ها و  دهیاری های کشور و اتحادیه تاکسیرانی، حمل و نقل همگانی و اتوبوسرانی درخصوص همفکری و بررسی وضعیت رانندگان حرفه ای معرفی شده از سوی سازمان ها جهت داوری در سالن جلسات اتحادیه اتوبوسرانی تشکیل شد.
در این جلسه ضمن بیان محورهای برگزار همایش روز حمل و نقل در روز 26 آذر 97 که حمل و نقل پاک، حمل و نقل عمومی و افزایش تردد و کاهش تصادفات می باشد، توضیحاتی درخصوص تاریخچه انتخاب رانندگان حرفه ای برتر و تاثیر آن بر افزایش نقش رانندگان در ایمنی تردد و کاهش تصادفات ارائه گردید و نمایندگان اتحادیه ها نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.  
در نهایت داوران انتخابی از اتحادیه ها جهت بررسی فرم های ارزیابی رانندگان معرفی شده و زمان برگزاری جلسه داوری را تعیین نمودند


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور