درخواست اعلام شماره حساب سازمانهای اتوبوسرانی به منظور واریز یارانه
۳۵۲۲
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ 
۱۱:۴۸:۳۸
مديران عامل محترم سازمانهای اتوبوسرانی و سازمانهای حمل و نقل بار و مسافر

لطفاً براي واريز يارانه تا آخر وقت اداري امروز مورخ 27-8-97 نسبت به اعلام شماره حساب "بانک ملي" به نام "سازمان اتوبوسراني" به صورت کتبي به ذيحسابي سازمان شهرداري ها اقدام نمائيد.بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور