عنوان : جناب آقای ابراهیم جمالی به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی فسا وحومه منصوب گردید.
کد خبر : ۳۴۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ 
ساعت : ۱۰:۵۶:۳
طی حکمی از سوی شهردار شهر فسا جناب آقای ابراهیم جمالی به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی فسا وحومه منصوب گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور