/  3
برگزاری جلسه هماهنگی و هم فكری در خصوص بررسی لزوم اجرای پروژه بازسازی ناوگان اتوبوسرانیهای شهری كشور
۳۴۷۸
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ 
۱۴:۵۶:۴
با توجه به میانگین عمر بالای ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور و عدم امکان تامین خودروهای نو در شرایط حاضر به جهت کمبود منابع مالی، جلسه ای در مورخ  03/06/ 97 با هدف هم فکری در خصوص چگونگی اجرای پروژه بازسازی ناوگان اتوبوسرانی در محل اتحادیه اتوبوسرانی های کشور برگزار گردید. در این جلسه که معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور آقای دکتر معصومی، مدیر کل دفترحمل و نقل شهری و رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی ها سرکارخانم مهندس حصاری، آقای مهندس اسدی  مدیرکل بودجه سازمان شهرداریها، مدیران، معاونین و نمایندگان کمیته فنی اتحادیه نیز حضور داشتند، دلایل، اشکالات و آسیب شناسی طرح بازسازی گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت و روشهای دیگری جهت بازسازی پیشنهاد گردید و عنوان شد که  بازسازی در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط کنونی با توجه به محدودیت های حادث شده دارای اهمیت ویژه می‌باشد و بازسازی و فعال نمودن اتوبوسهای متوقفی با کمترین هزینه و بیشترین بهره برداری در اولویت قرار دارد و همچنین نکات مشروحه ذیل مورد تاکید قرار گرفت:
نظر به اینکه از حدود 23،000 دستگاه اتوبوس موجود در ناوگان اتوبوسرانی، حدود 3000 دستگاه متوقف و 12000 دستگاه که حدود 60درصد ناوگان اتوبوسرانی با عمرفرسودگی حدود 10سال را شامل میشود، بدلایل فنی، فرسودگی و طول عمر بالا در حال متوقف شدن می‌باشند و از این تعداد حدود 5،000 دستگاه اتوبوس مستعد بازسازی و فعالیت در چرخه حمل و نقل است، و بعضاً نیاز به تعمیرات موردی دارند. لذا ضرورت ایجاب می‌نماید با تخصیص بودجه 1000 میلیارد تومانی، ناوگان مذکور طی برنامه زمانبندی سه ساله به چرخه حمل و نقل شهری بازگردانی شوند.
-    اجرای بازسازی با نظارت عالیه اتحادیه و با اولویت بازسازی سیستم قوای محرکه انجام گردد و در سریع ترین زمان ممکن تامین قطعات جهت بازسازی انجام پذیرد.


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور