بازدید معاون محترم پشتیبانی وزیر كشور از اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری كشور
۳۴۷۳
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ 
۱۳:۳۷:۳۴
جناب آقای ناصریان معاون پشتیبانی وزیر کشور در بازدید از اتحادیه  و نشست با مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی در جریان  فعالیتها و محدودیتهای خدمات رسانی در حوزه  اتوبوسرانیهای شهری کشور قرار گرفتند.
آقای ناصریان ضمن اعلام پشتیبانی از حوزه حمل و نقل عمومی شهری، نقش خدمات رسانی اتوبوسرانیهای شهری کشور را مهم و با ارزش شمردند.
ایشان ضمن اطلاع از مهمترین پروژه های اجرایی اتوبوسرانیهای شهری کشور از جمله عملیات اربعین حسینی، نوسازی ناوگان، کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث و بیمه رانندگان بر خدمات رسانی بهتر این حوزه تاکید داشتند.


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور