عنوان : جناب آقای عبدالهادی طاهری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری كرمان منصوب گردید.
کد خبر : ۳۴۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۱۰:۱۳:۲۳
جناب آقای عبدالهادی طاهری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان منصوب گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور