عنوان : جناب آقای ابراهیم پاشایی عدل به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مراغه منصوب گردید.
کد خبر : ۳۴۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۱۰:۱۱:۲۷
جناب آقای ابراهیم پاشایی عدل به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مراغه منصوب گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور