عنوان : جناب آقای حمزه بغلانی به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی آبادان منصوب گردید.
کد خبر : ۳۴۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۵:۳
جناب آقای حمزه بغلانی به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی آبادان منصوب گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور