عنوان : جناب آقای سید اسماعیل موسوی به عنوان رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان منصوب گردید.
کد خبر : ۳۴۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۲:۴۱
جناب آقای سید اسماعیل موسوی به عنوان رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان منصوب گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور