عنوان : جناب آقای ابوالفضل صیفی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رباط كریم منصوب گردید.
کد خبر : ۳۴۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۱:۵۹:۸
جناب آقای ابوالفضل صیفی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رباط کریم منصوب گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور