ثبت اطلاعات رانندگان در سامانه جامع بیمه
۳۴۵۷
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ 
۱۵:۳۸:۴۱
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی جهت بهره مندی رانندگان از یارانه 50 درصدی دولت بابت حق بیمه تامین اجتماعی،مقرر شد سازمان های اتوبوسرانی تا تاریخ 10 تیرماه نسبت به ثبت اطلاعات رانندگان و کمک رانندگان در سامانه جامع بیمه رانندگان اتحادیه اتوبوسرانی اقدام نمایند. لینک سامانه مذکور در سایت اتحادیه قابل دسترس می باشد. 


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور