انتصاب مهندس هوشنگ خندان دل بعنوان سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت كشور
۳۴۵۵
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ 
۹:۱۷:۲۴
با حکم وزیر کشور مهندس هوشنگ خندان دل به عنوان سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور منصوب گرديد .
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، طي حكمي از سوي دكترعبدالرضا رحمانی فضلی مهندس هوشنگ خندان دل به عنوان سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور منصوب شد .


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور