بازدید تیم فنی و مدیریتی اتحادیه از شركت BYD و سانگز چین
۳۴۵۱
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ 
۱۲:۲۰:۱۵
بازدید تیم فنی و مدیریتی اتحادیه از شرکت BYD و سانگز چین تولیدکننده انواع سیستم های خودرویی، هواساز و کولر   
   
   
   


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور