/  2
دكتر محسن مسلم خانی: حفظ آرامش و صبوری اولویت زائران برای بازگشت
۳۴۴۲
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ 
۱۵:۱۱:۲۳

نماینده تام الاختیار معاون عمرانی وزیر کشور در امور حمل و نقل اتوبوسهای شهري کشور گفت: نيروهاي اجرائی و خدمات رسان در مسير بازگشت زائران اربعين حسيني به كشور مستقر شده اند و زائران  هيچ گونه نگراني نداشته باشند و با حفظ آرامش و صبوري، دستگاه هاي خدمات رسان را ياري نمایند.
دكتر محسن مسلم خاني در برنامه تلویزیونی" با زائران عشق " كه بطور زنده و مستقیم از صدا و سيماي مرکز ایلام پخش ميشد، افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين سوي مرز، مسير حركت و ورود و خروج ناوگان حمل و نقل عمومي براي انتقال زائران به شهرهايشان مشخص شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آیا مسئولیتی در خاک عراق برای جابجایی زائران داريد هم گفت: همچون سال هاي گذشته خودروهاى كمكى به ناوگان عراقى اضافه نمودیم.


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور