ارتباط زنده با رادیو اربعین
۳۴۴۱
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ 
۱۳:۳۷:۴۶
فایل صوتی مصاحبه نماینده وزیر کشور در امور حمل و نقل شهری مراسم اربعین 96 با رادیو اربعین 

2شنبه 8 آبان ساعت 12

3شنبه 9  آبان ساعت 9


بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور