ارتباط زنده با رادیو اربعین
۳۴۴۰
 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ 
۱۳:۱۷:۳۲
فایل صوتی مصاحبه جانشین ستاد اجرایی حمل و نقل اتحادیه اتوبوسرانی با رادیو اربعین 

2شنبه 8 آبان ساعت 9 صبح


2شنبه 8 آبان ساعت 21

3شنبه 9 آبان ساعت 21

بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور