ارتباط زنده با رادیو اربعین
۳۴۳۹
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ 
۱۷:۹:۲

فایل صوتی مصاحبه جانشین ستاد اجرایی حمل و نقل اتحادیه اتوبوسرانی با رادیو اربعین بازگشت           چاپ چاپ         
پورتال اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور